Γαλλίδα Γερουσιαστὴς ἀντιδρᾶ σὲ μείωσιν φόρου ὑπὲρ τοῦ Ἰσραῆλ καὶ ἀπειλεῖται!!!


Γαλλίδα-Γερουσιαστὴς-ἀντιδρᾶ-σὲ-μείωσιν-φόρου-ὑπὲρ-τοῦ-Ἰσραῆλ-καὶ-ἀπειλεῖταιΓαλλίδα Γερουσιαστὴς ἀντιδρᾶ σὲ μείωσιν φόρου ὑπὲρ τοῦ Ἰσραῆλ καὶ ἀπειλεῖται!!!

Πρωτότυπος τίτλος:

Μία Γερουσιαστὴς ἐκπλήσσεται γιὰ μία μείωση φόρου ὑπὲρ τοῦ ἰσραηλινοῦ στρατοῦ καὶ δέχεται θανάσιμες ἀπειλές\

Ἡ γερουσιαστὴς Nathalie Goulet τοῦ UDI στὴν περιοχὴ Οrne δήλωσε τὴν Παρασκευὴ ὅτι ἐδέχθη θανάσιμες ἀπειλὲς μέσῳ τῶν κοινωνικῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως, μετὰ τὴν ἔκπληξή της γιὰ μία  προβλεπομένη μείωσῃ φόρου κατὰ 60%, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὠφελήσῃ τοὺς Γάλλους φορολογουμένους, ποὺ κάνουν μία δωρεὰ στὸν ἰσραηλινὸ στρατό.

Στὶς 10 Μαρτίου, ἡ γερουσιαστὴς τῆς Οrne ὑπέβαλε γραπτὴ ἐρώτησ πρὸς τὸν ὑπουργὸ Προϋπολογισμοῦ Christian Eckert γιὰ νὰ ἐπιστήσῃ τὴν προσοχή του στὴν ὕπαρξη μιᾶς περικοπῆς φόρου , ἐφ’ ὅσον οἱ δωρεὲς γίνονται πρὸς τὸν ἰσραηλινὸ στρατό.
Στὴν γραπτὴ ἐρώτησή της, ἡ Nathalie Goulet τόνισε εἰδικότερα ὅτι αὐτὸ εἶναι«ἕνα τμῆμα φόρου, ποὺ καταβάλλει ὁ Γάλλος φορολογούμενος πρὸς ὄφελος ἐνὸς ξένου στρατοῦ».

Ἀκολουθεῖ παρακάτω, στὸ σύνολό του, τὸ κείμενο τῆς γραπτῆς ἐρωτήσεως Νο 20545 τῆς κας Nathalie Goulet:

Ἡ κα Nathalie Goulet ζητᾶ τὴν προσοχὴ τοῦ κου Γραμματέα τοῦ κράτους, ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν καὶ Δημοσίίων Λογαριασμῶν καὶ εἶναι ἁρμόδιος γιὰ τὸν προϋπολογισμό, σχετικὰ μὲ τὴν ἰσχύουσα διάταξη, ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς Γάλλους καὶ τὶς Γαλλίδες, ποὺ κάνουν δωρεὲς στὸν ἰσραηλινὸ στρατό (IDF ), να ἀποχαρακτηρίζουν ἀπὸ ἔσοδα τὶς δωρεές τους καὶ νὰ ἀποκτοῦν τὸ δικαίωμα γιὰ μείωση φόρου κατὰ τὸ 60%, μὲ ὅριο τὸ 20% τοῦ φορολογητέου εἰσοδήματός τους.
Ἑπομένως, πρόκειται γιὰ ἕνα φορολογικὸ βάρος, ποὺ καταβάλλεται ἀπὸ τὸν Γάλλο φορολογούμενο πρὸς ὄφελος ἐνὸς ξένου στρατοῦ.
Ἡ ἐρωτῶσα θὰ εὐχόταν νὰ λάβῃ ἐξηγήσεις γιὰ αὐτὴν τὴν ἐξωφρενικὴ παρεκτροπὴ ἀπὸ τὶς διατάξεις τοῦ δικαίου, ποὺ ἰσχύει γιὰ τοὺς ἁπλοῦς πολῖτες.
Ὁ ὑπουργὸς δὲν ἔχει ἀκόμη ἀπαντήσει στὸ αἴτημα τῆς γερουσιαστοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἐπίσης ἀντιπρόεδρος τῆς «Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων, Ἀμύνης καὶ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Γερουσίας».

Ἀντίθετα, ἡ Nathalie Goulet δήλωσε τὴν Παρασκευὴ στὸ AFP ὅτι ἔλαβε ἀνώνυμες ἀπειλὲς θανάτου μέσα ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα.
Ὅταν ἐρωτήθη τὴν Παρασκευὴ ἀπὸ τὸ Ouest-France, ἐνῶ ταξείδευε στὴν Οrne, ἡ ἐκλεγμένη μὲ τὸ UDI ἀρνήθηκε νὰ σχολιάσῃ, λέγοντας: «Ἐγὼ δὲν θὰ μιλοῦσα γι’ αὐτὸ τὸ θέμα».

Πηγή: itele.fr

Μετάφρασις Son ofEon

http://filonoi.gr/2016/04/02/gallida-geroysiasths-antidra-se-meiosin-foroy-yper-toy-israhl-kai-apeileitai/