Οι σχέσεις Χένρυ Κίσσινγκερ και Ελλάδος


Οι σχέσεις Χένρυ Κίσσινγκερ και Ελλάδος

Οι σχέσεις Χένρυ Κίσσινγκερ και Ελλάδος

Οι σχέσεις Χένρυ Κίσσινγκερ και Ελλάδος

Ο πιστός εις τα σχέδια της Νέας Τάξεως Πραγμάτων ΧΈΝΡΥ ΚΊΣΣΙΝΓΚΕΡ έχει αποδείξει, τόσο εις τους Έλληνας όσο και εις άλλα ευρωπαικά κράτη, πόσο ΜΈΓΑΣ ΠΡΆΚΤΩΡ ΕΣΤΊΝ. Με τους τοιούντους έχομε να κάμνομεν ημείς οι Έλληνες, διοτί αι σκοτειναί του κόσμου τούτου δυνάμεις ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΎΣΙΝ ΟΎΤΕ ΚΑΤ’ ΕΛΆΧΙΣΤΟΝ να ιδώσιν ουδένα κράτος ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΌΝ -όπως η ΕΛΛΆΣ- ΚΑΙ να ευημερώσι ΚΑΙ να επηρεάζουσι τα άλλα έθνη του κόσμου με τα ιδικά τῶν ήθη και έθιμα. Και θαρρῶ πως ΤΟΎΤΟ είναι πλέον πασίγνωστον…ΤΟΙΣ ΠΆΣΙΝ.

Τέτοιον ρόλον παίζει ο των εξ Αγγλίας Ρόθτσιλντ Χένρυ Κίσσινγκερ. Χώνει την απίστευτην ρῖνα του εις τας υποθέσεις άλλων εθνών, εξ ονόματος των δυνατών ελίτ του κόσμου τούτου, εδώ και δεκατίας.

Αλλά, δια νἀ μην μακρυγορῶ δια τα αυτονόητα, κατατέρω θα ευρῆτε μια δήλωσιν του Κίσσινγκερ εις το μεγάλο εν Αμερικῆ τηλ. κανάλι CNBC όπου,
τῃ 6 Ιαν. του 2009, οπότε μόλις είχει εκλεγεῖ ο Ομπάμα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των UNITED STATES CORP. (δηλ., ΤΩΝ ΗΠΑ που, εν κυριολεξία, αποτλεῖ μιαν ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑΝ), λέγει ο αυτός τα εξῆς:

«η εκλογή του Ομπάμα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία και γίνει στον κόσμο μία νέα τάξις πραγμάτων.»

Ιδείτε το σχετικόν βίντεο πιο κάτω:

απο το Video’s exposing our loving Government

New Kissinger NWO : New World Order & Obama Worship

Ο σύνδεσμος: https://www.youtube.com/watch?v=GThfWVCfjVo

Αυτό τα λέγει…ΌΛΑ. ΤΈΛΟΣ. Και εάν δεν έχεις αντιληθεί ακόμη ΈΛΛΗΝΑ εκεί έξω τούτην την πραγματικότα, τότε είναι καιρός ΝΑ ΞΥΠΝΉΣΕΙΣ ΚΙ ΕΣΎ!!!

Τώρα, λοιπόν, αφού προλογίσαμε ολίγον το άρθρον τούτο, τώρα ας προχωρήσωμεν εις ΨΑΧΝΌΝ!!!…

~

Η δουλειά ενός πράκτορος είναι να παίζει και εις τους δύο πλευράς του ίδιου φράχτη, και εις το παγκόσμιον γίγνεσθαι ΟΎΤΩΣ έχει πράξει ο Κίσσινγκερ. Χάριν Παραδείηματος, εις την περίπτωσιν του Κυπριακοῦ, αφενός, ο Κίσσινγκερ ΠΡΙΝ την εισβολήν των Τούρκων εις την Κύπρον, προσεποιείτο να είναι κατα μιας τέτοιας εισβολής· αφετέρου δε, ΜΕΤΆ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ, δείχνει εις ημάς τον αληθινόν του εαυτόν.

Εδώ πιο κάτω έχομεν ένα ΕΠΊΣΗΜΟΝ, ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΎ ΟΊΚΟΥ, ΥΠΌΜΝΗΝΑ με ημερομηνίαν την 13 Αυγ. του 1974, όπου λέει τα εξῆς ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΆ ο Κίσσινγκερ:

“There is no American reason why the Turks should not have one-third of Cyprus.”

Μετάφρασις: «Δεν υπάρχει κανένας Αμερικανός λόγος οι Τούρκοι να μην κρατάνε το ένα-τρίτο της Κύπρου.»

Εδώ είναι ο σύνδεσος για το εν λόγω υπόμνημα που μας παρέχεται ΜΆΛΙΣΤΑ απο την ίδιαν την βιβλιοθήκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ ΤΣΈΡΑΛΝΤ ΦΌΡΝΤ…ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΤΟ!!!:

Ο σύνδεσμος: http://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1552748.pdf

Εδώ ημπορείτε να ιδείτε τα σημαντικά μέρη του εν λόγω υπομνήματος πιο κάτω:

Το 2010, το American Hellenic Institute Foundation (δηλ. Το Ίδρυμα του Ἐλληνο-Αμερικάνικου Ινστιτούτου) μας έβγαλε ένα πάρα πολώ ωραίο για το κυπριακό το οποίο ΚΑΙ εκθέτει ΚΑΙ ΕΝΟΧΟΠΟΙΕΊ ΠΕΡΙΤΡΆΝΩΣ τον Κίσσινγκερ δια την καταστροφήν εις την Κύπρον. Δείτε το πιο κάτω:

CYPRUS STILL DIVIDED, A U.S. Foreign Policy Failure


Ο σύνδεσμος: https://www.youtube.com/watch?v=9QjnFqqt8BM

Για μια σύνοψιν του άνω ντοκυμαντέρ, μεταβείτε εις την επίσημην ιστοσελίδα του American Hellenic Institute Foundation. Δείτε πιο κάτω:

American Hellenic Institute Foundation

CYPRUS STILL DIVIDED, A U.S. Foreign Policy Failure

Ο Σύνδεσμος: Πατήστε εδώ.

Η μεγάλη εν Λος Άντζελες εφημερίς, η Los Angeles Times, έγραψεν ένα σχετικόν άρθρον επι του θέματος με τίτλον: Kissinger Knew Turks Planned Invasion of Cyprus (Πηγαί αναφέρουν πως ο Κίσσινγκερ ήξερε για το προμελητημένον σχέδιον εισβολῆς των Τούρκων εις την Κύπρον). Δείτε ένα απόσπασμα αυτού του άρθρου πιο κατω…

Η εφημερίδα Los Angeles Times κατηγόρησε τον Χένρυ Κίσινγκερ για εκ των προτέρων γνώσιν της του Ιουλίου του 1974 επιθέσεως, και ότι ο ίδιος απέρριψε μιαν έκκλησιν από τον τότε Πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Χένρυ Τάσκα, να χρησιμοποιήσει τον 6ου Στόλου των ΗΠΑ να σταματήσει την τουρκικήν εισβολήν εις την Κύπρον.

Υπάρχουσιν όμως κι ΆΛΛΑΙ ΑΠΟΔΕΊΞΕΣ δια την συνΕΝΟΧ¨ΗΝ του Κίσσινγκερ δια το Κυπριακό, αι οποίαι αποτελούσι ΒΌΜΒΑΝ η οποία, εντός ολίγον, πρόκειται να ΣΚΆΣΕΙ εις τα χείας εκείων που νομίζουσι πως ο Κίσσινγκερ ήτο «φίλος» της Ελλάδος.

Πιο κάτω ημπορείτε να ιδείτε μια φώτο. του πατρός μου, Δημήτρη Κουντούρη, καθήμενου εκ των δεξιών του κ. ΚΩΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΣΑΒΆΛΑ, ΑΔΕΛΦΌΣ ΤΟΥ ΑΕΊΜΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΎ ΗΘΟΠΟΙΟΎ ΤΈΛΗ ΣΑΒΆΛΑ. Είμαστε συγγενείς. Τον κ. Σαβάλα τον είχαμε γνωρίσει για τη πρώτη φοράν στις 29 Ιαν. του 2012 εις την διάσημην πόλιν της Πασαντήνα της Καλιφόρνιας.

Δείτε τη φώτο. πιο κάτω…

Και εδώ πιο κάτω έχουμε μια φώτο του αδελφού του Κως. …

WHO LOVES YOU, BABY!!! 😉

Εν ολίγοις, ο Κως. μας έλεγε τότε ότι, το 1974, οπότε ξεσπούσε το Κυπριακό, ήτο εκπρώσοπος του υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ διορισμένος…ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ…προσέξατε τώρα και άκουσον-άκουσον!!!…

Ότε εκκλήθη ο ίδιος απο τον ελληνικόν τύπον και την Ελληνικήν κυβέρνησι να δώση εξηγήσεις δια το τι ακριβώς γινόταν τότε, ΙΔΙΑΙΤΈΡΩΣ απο πλευράς της Αμερικάνικης κυβερνήσεως, ο Κως., τρέμων, ετοιμάζεται να παρουσιαστεί έμπροσθες του Ελληνικού τύπου. ΠΡΟΤΟΎ ΝΑ ΠΑΕΙ όμως, τον παίρνει τηλ. ο…ΚΊΣΣΙΝΓΚΕΡ και του λέγει τα εξής…

«ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΤΊΠΟΤΕ ΣΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΟΣΑ ΤΟΥΣ ΚΆΝΟΥΜΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΉΝ.»

Και μετά πάει ο Κώς. να μιλήσει στον τύπο και άριχαν να τον ΦΤΎΝΟΥΝ οι Έλληνες δημοσιογράφοι γιατί ήξεραν ΚΆΛΛΙΣΤΑ ότι η δουλειά του ήταν να τους ειπεί…ΨΈΜΑΤΑ, και μας το παρεδέχη ο ίδιος! Ο Κως. όμως μας επιβεβαιωσε τη μεγάλη αγάπην που έχει δια την Ελλάδα και μας είπεν μάλλιστα ότι είναι με το μέρος της Ελλάδος. Δεν ήθελα να ειπεί κανένα ψέμα στον Ελληνικό λαό, αλλά εκείνη τη στιγμή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΚΆΜΕΙ ΑΛΛΙΏΣ. ΚΑΤΑΝΟΗΤΌΝ.

Υπάρχουν ακόμη κι ΆΛΛΑΙ ΑΠΟΔΕΊΞΕΙΣ για το τι ισχυρίζομαι…

Δείτε το ακόλουθον άρθρον απο το triklopodia.gr που μιλάει για τη κρυφή συνάντηση του Κως. Καραμανή που είχε με τον Κίσσινγκερ στο Παρίση το…1973!!! …

Ο Αντι-εθνικιστής Αναστασιάδης & Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ «ΕΘΝΑΡΧΗ» ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΟ 1974 ΚΑΤΑ ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤΑ ΣΤΕΪΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΕΟΚΛΗ

ΣΑΡΡΗ.

http://www.triklopodia.gr/o-anti-ethnikistis-anastasiadis-i-prodosia-tou-ethnarchi-karamanli-to-1974-kata-stoforopoulo-kata-steit-ntipartment-ke-kata-neokli-sarri/