ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕ ΤΟΝ SOROS;


ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕ ΤΟΝ SOROS;

ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕ ΤΟΝ SOROS;

ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕ ΤΟΝ SOROS;

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες, τὶς μετεκλογικές, εἴδαμε πολλά.
Εἴδαμε ψηφοφόρους νὰ ψηφίζουν «Ποτάμι», γιὰ νὰ …«τιμωρήσουν» τὸ μΠατΣοΚ καὶ νὰ καταλήγουν πάλι, δίχως τὴν θέλησίν τους, στὶς δυνάμεις ὑποστηρίξεως τοῦ …μΠατΣοΚ!!! Ψήφισαν ἀντί-μΠατΣοΚικὰ καὶ βρέθηκαν …μΠατΣοΚικά!!!
Εἴδαμε τὸν Γλέζο νὰ θέτῃ ὑποψηφιότητα στὴν εὐρωβο(υ)λὴ καὶ νὰ …παραιτεῖται, γιὰ νὰ ἔχῃ ἐλεύθερα τὰ …χέρια του καὶ τὰ πόδια του ὁ τΣύριζα κι ἐκεῖ… Οὐδεὶς φυσικὰ ἀντέδρασε καὶ σὲ αὐτό. Ψήφισαν Γλέζο καὶ βρέθηκαν μὲ …κάτι ἄλλο!!!
Καὶ φυσικὰ εἴδαμε τὸ Φώτι, τὸ πιντὶ μὲ τὰ τόσα καὶ τόσα ἀκίνητα, νὰ …ἀποχωρῇ τῆς κυβερνήσεως ἀλλὰ νὰ καταποντίζεται στὶς ἐκλογές.
Καὶ φυσικὰ ΔΕΝ εἴδαμε κάποιον ἀπὸ τοὺς παραπάνω νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ξεπούλημα τῆς Θράκης… Ψηφαλάκια ἤθελαν… Ὄχι ἐθνικὴ κυριαρχία…

Καραγκιόζηδες τῆς σοσιαληστρικῆς μΠατΣοΚικῆς …«πολιτικῆς» καὶ νοοτροπίας.

Ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012 καὶ μετὰ ὁ Γιῶργος Καρατζαφέρης καὶ τὸ κόμμα του ἦσαν ἁπλῶς …ἀνύπαρκτοι. Κυριολεκτικῶς καὶ μή.
Δῆλα δή… Οὔτε ἀκούγαμε οὔτε μαθαίναμε νέα του γιὰ δύο χρονάκια…
Τόσο μεγάλη ἡ ἀπουσία του, ποὺ κοντέψαμε νὰ πιστέψουμε πὼς πάει, ἡσυχάσαμε ἀπὸ αὐτόν.
Ἄμ δέ…
Λίγο πρὶν τὶς εὐρωεκλογὲς ὅμως ἀρχίσαμε δειλὰ δειλὰ νὰ τὸν βλέπουμε νὰ ξεπροβάλῃ…
…σὰν ποντικὸς ἀπὸ τὴν τρούπα του!!!

Μία παρουσία ἐδῶ… Μία ὁμιλία ἐκεῖ… Μία ἀφίσσα παρὰ πέρα…. Σὰν τὰ …φαντάσματα ἕνα πρᾶγμα…!!!
Καὶ σκόρπια… Πολὺ σκόρπια…
Σκιὰ τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῆς ἀλλοτινῆς του …«βασιλείας» ὁ κύριος, παρ’ ὁλίγον ἐθνοσωτήρας!!!
Ἀλλά ποῦ ἡ παλαιά του αἴγλη; Ποῦ οἱ παλαιές του δόξες; Ποῦ τό …κατά πόδας ἀπό τούς δημοσιοκάφρους;
Αὐτὰ μᾶς τελείωσαν… Κάπου κάπου μία ἀναφορὰ καὶ τέλος…
Μόνον οἱ (στημένες) δημοσκοπήσεις τὸν παρουσίαζαν ὡς κάτι …ὑπαρκτόν, δίδοντάς του ὑπόστασιν, ποὺ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶχε.

Ἀπὸ τότε ποὺ ὁ ἐν λόγῳ κύριος ἀπεφάσισε νὰ στηρίξῃ κάτι, γιὰ τὸ ὁποῖον γνώριζε καὶ διέδιδε πὼς εἶναι μεθοδευμένον, πάει… Τελείωσε ἡ πορεία του στὴν …ἐλευθέρα ἀγορὰ τῆς κομματοκρατίας καὶ τῆς ψηφοθηρίας!!!
Διότι ὁ ἐν λόγῳ κύριος ἰσχυριζόταν ἀπὸ τὸ 2000 πὼς τὸ GAPατο θὰ ἐρχόταν, ὡς μέρος σχεδίου τῶν Ἀμερικανῶν, γιὰ νὰ ξεπουλήσῃ τὴν Πατρίδα μας.

 

Ἀλλὰ ἄν καὶ τὸ γνώριζε κάτι τέτοιο, ἄν καὶ τὸ διέδιδε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, ἔπαιξε θαυμάσια τὸν ῥόλο ποὺ τοῦ ὅρισαν καὶ στήριξε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις τὶς ἐπιλογὲς τῶν …Ἀμερικανῶν…!!! (Βάσει δικῶν του λεγομένων!!!)
Τόσο …«πατριώτης»!!!
Διότι ἀγαπητοί μου φίλοι, ὅταν εἶσαι πραγματικὸς πατριώτης, κι ὄχι γνήσιος κωλοτοῦμπας, κι ἐφ΄ ὅσον γνωρίζῃς πὼς κάτι ἤ κάποιος ἤ κάποιοι μεθοδεύουν τὴν ὑποδούλωσιν τῆς Πατρῖδος σου, πράττεις ὅλα τὰ σημαντικὰ κι ἀπαραίτητα, πρὸ κειμένου νὰ τὸν ἀποτρέψῃς, ἤ καὶ σκέτο νὰ …μειώσῃς τοὺς κραδασμοὺς τῶν μεθοδεύσεων.
Καὶ φυσικὰ σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων δὲν στηρίζεις σὲ ἐπιλογὲς ξεπουλημάτων, ὅπως τὰ μνημόνια καὶ τὸ ΔΝΤ.

Καὶ μὴν ξεχνᾶμε…
Τὸ Ἀδωναΐ ἦταν στοὺς στενοὺς κύκλους καὶ στοὺς κομματικοὺς μηχανισμοὺς τοῦ Καρατζαπαίρνη, ὅταν πάσχιζε νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὴν …ἀναγκαιότητα τοῦ ΔΝΤ.

Δῆλα δὴ κι ὁ Καρατζαπαίρνης καὶ τὸ Ἀδωναΐ ἐν γνώσει τους ἔλεγαν ψέμματα σὲ ὅλους ἐμᾶς.
Ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ὁ μὲν τὸ παρεδέχθη κι ὁ δὲ τὸ παίζει ἀκόμη …σωτήρας!!! Τῶν αὐτῶν πράξεων καὶ ὑπογραφῶν εἶναι καὶ οἱ δύο, κατὰ τὴν ἰδίαν περίοδον καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ πρίσμα …ἐθνοσωτηρίας μας!!!
Ἄλλως τὲ τὸ Ἀδωναΐ διέφυγε τῆς κομματικῆς γραμμῆς τοῦ ΛΑΟΣ, ὅταν ὁ Καρατζαφέρης ἀπεφάσισε νὰ ἀποσύρῃ τὴν στήριξίν του στὶς μνημονιακὲς κυβερνήσεις.

Ὅμως, μία ἀκόμη ἀπόδειξις αὐτῶν ποὺ ἰσχυρίζομαι, εἶναι οἱ μετέπειτα δηλώσεις Καρατζαφέρη στὸν Αὐτιᾶ, τὸ 2011, γιὰ τὶς ὁποῖες ἐλάχιστοι «πιστοί του ἀκόλουθοι» σκέπτονται νὰ τὸν στιγματίσουν.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:”ΗΞΕΡΑ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΑΝΕΙΖΑΝ Η ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ”!
Αλλά μιλούσε για “μονόδρομο ΔΝΤ”…!

Για την παροχή δανείου από την Ρωσσία με πολύ ευνοϊκούς όρους
Γνωρίζω πολύ καλά αυτή την υπόθεση. Ήμουν σε μεγάλο βαθμό «διαχειριστής» αυτής της ιστορίας.Είχε κάνει μεγάλες προσπάθειες ο Πούτιν. Είχα συναντήσει τον άνθρωπο του στο Λαγονήσι παρουσία γνωστού δημοσιογράφου. Είχαμε ζητήσει ορισμένα πράγματα.Όμως, δυστυχώς, η ακαμψία του κ. Παπανδρέου και η προσήλωση του στον αμερικανισμό, απέτρεψε αυτή την μεγάλη είσοδο.Αυτή την στιγμή η σωτηρία της χώρας μας, περνά εν πολλοίς από την συνδρομή και την συμμετοχή της Ρωσσίας στο «Ελληνικό γίγνεσθαι». Κάτω από την έννοια καλωσορίζω, καλοδέχομαι και συγχαίρω την πρωτοβουλία του περιοδικού ΕΠΙΚΑΙΡΑ να δείξουν ότι υπάρχει και άλλος δρόμος.Εάν ήμουν στα πράγματα δεν θα ακολουθούσα τον όρο ο οποίος απαγορεύει τον δανεισμό από άλλες χώρες. Ας έκοβαν το κεφάλι τους. Αυτά είναι για θνησιγενείς ηγεσίες. Η Κίνα μας πρόσφερε 100 δισ. και εμείς πήραμε μόνο 5.
Ας έλεγε η Ευρώπη ό,τι ήθελε. Πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι.

«Το μαγαζί είναι γωνία» και υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται. Αν η Ρωσσία μπει στο Αιγαίο εξασφαλίζουμε μια μεγάλη ανάσα. Είναι μεγάλη η αλλαγή πολιτικής και η οικονομική μας δυσπραγία θα λυθεί, εν πρώτοις, αν αλλάξουμε εξωτερική πολιτική.

Θυμίζουμε,καταρχήν,πως πέρυσι ΠΡΙΝ μπούμε στο ΔΝΤ,γύρναγε διαπομπευόμενος στα κανάλια ουρλιάζοντας την μόνιμη επωδό:
“Να πάμε στο ΔΝΤ,γιατί εκεί μας περιμένουν πολλά λεφτά”!!!

Μάλιστα,όταν τόλμαγε κανείς να μιλήσει για άλλες λύσεις,ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ,καταγγελόταν ως…συνωμοσιολόγος,ακόμα και συριζαίος από τους “υπερπατριώτες”!

πηγή

Καὶ φυσικά, κατὰ τὰ γνωστά, σιώπησε τότε, ἀλλὰ μετὰ περιέφερε τὸ σαρκίον του γιὰ νὰ μᾶς πῇ, κατόπιν ἑορτῆς φυσικά, πὼς θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτρέψῃ τὸ ἔγκλημα, εἰς βάρος μας, ἀλλὰ …δὲν τὸ ἀπέτρεψε!!!
Καὶ οὐδέποτε ὁμολόγησε τὴν πραγματικότητα γιὰ τὸν ἀγαπημένο του Λουκᾶ Παπαδῆμο!

Ὅμως ἄς δοῦμε ἀκόμη μίαν παράμετρο, ποὺ συνηγορεῖ στὰ ὅσα σκέπτομαι αὐτὲς τὶς ἡμέρες…

Συζητᾶμε λοιπὸν γιὰ στήριξιν στὴν μαριονέτα τοῦ Ἀντωνακίου, ποὺ στήθηκε ΜΟΝΟΝ γιὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὴν λήψιν τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ἀπὸ τὸν Κασιδιάρη.
Ἤ γιὰ νὰ τὸ λέμε πιὸ σωστά, γιὰ νὰ στηρίξῃ καὶ νὰ ὑποστηρίξῃ τὰ σχέδια τοῦ Soros στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου!!!
Ναί, σὲ αὐτὴν τὴν μαριονέτα προσέφερε τὴν στήριξίν του ὁ …πρόεδρος!!!
Ἡ «σούπα» τοῦ Soros πρέπει νὰ πετύχῃ!!!

Ἔ; Πῶς τό βλέπετε;
Παρά εἶναι πολλές οἱ «συμπτώσεις» γιά νά παραμένουν «συμπτώσεις»; (Καλοῦ κακοῦ ἀφαιρέστε τὰ εἰσαγωγικά!!!)

Καί μόνον αὐτό;
Εἶναι κι ἄλλα, ποὺ στὸ μεσοδιάστημα, ἀπὸ ἀρχῆς …ἐκτοπίσεώς του ἀπὸ τὴν πολιτικὴ σκηνή, ἕνα ἕνα ἀρχίζουν νὰ λαμβάνουν τὴν σωστή τους θέσιν.

Ἀλλὰ κι αὐτό:
Πῶς κατάφερε ἕνα τηλεοπτικό κανάλι, σάν αὐτό τοῦ Καρατζαπαίρνη, δίχως ἄδειες, νά ἔχῃ πανελλήνιες ἐμβέλειες; Αὐτό ἀπό μόνον του δέν εἶναι κάπως περισσότερο …περίεργον ἀπό πολλά ἄλλα;
Ἰδίως ἐάν συνειδητοποιήσουμε τό …εἶδος τοῦ ἐν λόγῳ τηλεοπτικοῦ διαύλου;

Μήπως ἔλαβε κάποια …μικρά …ἀνταλλάγματα; Κι ἐάν ναί, ποιά;
Ἀλλὰ θὰ μοῦ πεῖτε πὼς ὅποιος ἔχει τὰ …γένια, ἔχει καὶ τὰ κτένια…!!!
Πάντως, βάσει δηλώσεων τοῦ ἰδιοκτήτου του, δὲν χρωστᾶ…
Θὰ βοηθοῦν, κατὰ πῶς φαίνεται, τὰ …090-!!!
Πατρίς, Θρησκεία, Οἰκογένεια καὶ καθημερινὸ 090- γιὰ νὰ πέφτουν τὰ φράγκα…

Καὶ φυσικὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ συζητᾶ γιὰ κυβέρνησιν Ἐθνικῆς Ἐνότητος, ἀλλὰ δίχως τὸ …Ἀντωνάκιον…
Βλέπετε τὸ Ἀντωνάκιον …ὁλοκλήρωσε τὸν δικό του κύκλο…
Ὥρα νὰ ἀναλάβουν …ἄλλοι!!!
Τὸ πῶς τὸ ἐννοεῖ, τὸ πῶς τὸ ἀντιλαμβάνεται καὶ τὸ τὶ ἐξουσίες θὰ ἔχῃ μία τέτοια κυβέρνησις, πολὺ μὲ προβληματίζει, διότι ἐὰν θυμηθῷ τὰ προηγούμενα, τὰ πρὸ μνημονίων λεγόμενά του, κι ἐὰν τὰ θεωρήσῳ κάπως …προφητικά, τότε αὐτὸς ὁ κύριος κάτι ξέρει. Κι αὐτὸ ποὺ μᾶλλον ξέρει καὶ τὸ παρουσιάζει ὡς …πρότασιν κυβερνήσεως Ἐθνικῆς Σωτηρίας, κάτι σὲ …δικτατορία μοῦ ὁμοιάζει!!!
Ὅμως αὐτὸ τὸ τελευταῖον εἶναι ὑπόθεσις… Ὁ χρόνος θὰ ἀποδείξη τὸ ἐὰν εἶναι σωστὴ ἤ λάθος.

Καί τώρα τί;
Τώρα ποὺ ὁλοκληρώθηκε ἡ …«ἀποστολή» του, ποὺ ἦταν νὰ μειώσῃ τὰ ποσοστὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἐξυπηρετῶντας φυσικὰ τοὺς προγραμματισμοὺς τοῦ Soros, καὶ θὰ μείνη δίχως μεροκάματο, ἔ… καιρὸς εἶναι νὰ ἐπιστρέψῃ στὰ …πατρογονικά του!!!

(Δὲν γνωρίζω ἐὰν ἰσχύῃ ἡ εἴδησις καὶ τὴν ἀναδημοσιεύω μὲ ἐπιφυλάξεις, ἀλλὰ τὰ ὑπόλοιπα ἰσχύουν κανονικῶς!!!)

Οὐσιαστικῶς ὁ «ὑπερπατριώτης» στήριξε …ἐμμέσως τὶς ἐπιλογὲς τοῦ …Soros!!! Διότι ἐπιλογὲς τοῦ Soros ἦσαν ὁ Καμίνης καὶ ὁ Μπουτάρης. Κι αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἐγὼ ἀλλὰ τὰ γεγονότα, οἱ «ἐπενδύσεις» καὶ οἱ δημόσιες παραδοχές.
Τόσο ἁπλᾶ!!!
Τὶς ἴδιες παραδοχὲς καὶ στηρίξεις μὲ τὴν θυγατέροα τοῦ …μέντορός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δῆλα δὴ κι ὁ Καρατζαφέρης!!!
(Διότι ἡ στήριξις Κακλαμάνη ἦτο κοινή. Ντόρα καὶ κωλοτούμπας παρεούλα καὶ σὲ αὐτό!!! Δῆλα δὴ ἀκόμη καὶ σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τῆς …μητσοτακικῆς «λογικῆς» ὁ Καρατζαφέρης!!!)

Δῆλα δή;
Τί καταλαβαίνουμε ἀπό αὐτήν τήν ἱστορία;
Καταλαβαίνουμε πὼς ὁ «ὑπεραπατριώτης» Καρατζαφέρης στήριξε τὴν εἴσοδο τῆς Πατρίδος μας στὸ καθεστὼς τῶν μνημονίων, ὑπὸ ὅρους μέν, κατὰ πῶς ἰσχυρίζεται, ἀλλὰὑπὸ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΝ καθεστὼς δουλείας γιὰ ἐμᾶς δέ.
Ὁ «ὑπερπατριώτης» Καρατζαφέρης θεωρεῖ …ἀκραῖα στοιχεῖα ὅλους αὐτοὺς ποὺ ζητοῦσαν τὴν μὴν ψήφισιν τοῦ ΛΑΘΡΟνόμου Ῥαγκούση, ὁ ὁποῖος φυσικὰ ἐκρίθη καὶ ἀντισυνταγματικὸς στὸ ΣτΕ!!! Ὅμως ἔσπευσε νὰ …συμπαρασταθῇ στὸν …Πάγκαλο, ποὺ ὡς γνωστὸν τότε, …γιουχαΐστηκε ἀπὸ κάποιους, χαρακτηρίζοντας κάπως ὡς …ἀκραίους τοὺς δράστες!!!

Ο «ὑπερπατριώτης» Καρατζαφέρης ΠΡΩΤΟΣ ἐπρότεινε τὸν διορισμὸ Παπαδήμου, ἀπὸ τὸ 2009 μάλιστα, πρὸ κειμένου τὸ παιδὶ τῶν τραπεζῶν νὰ μᾶς …ἀποσώσῃ!!!

Ὁ «ὑπερπατριώτης» Καρατζαφέρης, βλέποντας τοὺς ψηφοφόρους του νὰ …ἐξαφανίζονται, ἀνακαλύπτει τὴν …ἀξιοπρέπεια!!! (Δεύτερον μνημόνιον, Φεβρουάριος 2012.)
Ὁ «ὑπεραπατριώτης» Καρατζαφέρης ἐξυπηρέτησε τὰ συμφέροντα τοῦ Soros, καὶ τότε, ἀλλὰ καὶ τώρα, ἀμέσως, ἐμμέσως καὶ ἀπολύτως ξεκάθαρα!!!
Ὁ «ὑπερπατριώτης» Καρατζαφέρης θεωρεῖ τὸν Καμίνη καλὸ δήμαρχο… Ὤ, ναί!!! (Περὶ τὸ 2:30)

Ὁ «ὑπερπατριώτης» Καρατζαφέρης στήριξε καὶ στηρίζει τὴν οἰκογένεια Μητσοτάκη, ἀμέσως καὶ ἐμμέσως, ἀποδεικνύοντας ἐμπράκτως πὼς οὐδέποτε ἔπαψε νὰ εἶναι …ἐξυπηρετητής τους!!!
Ὁ «ὑπεραπατριώτης» Καρατζαφέρης λειτούργησε ἐπίσης ὡς «λαγός», πρὸ κειμένου νὰ κόψῃ τὶς ψήφους ποὺ προορίζοντο γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, ἐφ΄ ὅσον ΣΑΦΩΣ κι ἐγνώριζε, ὡς γνωστὴ …γάτα ποὺ εἶναι, πὼς πολλοὶ …λαγοὶ ἐσκορπίσθησαν ἐκεῖ γύρω, γιὰ νὰ χάσῃ ἡ …«ἀλεποῦ» τὸ κυνήγι της!!!
Ὁ «ὑπερπατριώτης» Καρατζαφέρης κατάφερε νὰ λάβῃ μίαν ἄδεια, ποὺ δὲν δικαιολογεῖ φυσικὰ τὸ περιεχόμενον καὶ τὸ εἶδος τοῦ τηλεοπτικοῦ του διαύλου, ἀλλὰ ποὺ σαφῶς …ἀπαντᾶ σὲ ἀρκετὰ ἐρωτήματα!!!

Εἶναι κι ἄλλα… Μὰ ἄς παραμείνουμε στὰ πρόσφατα καὶ στὰ σημαντικά.

Ἔχει λοιπόν ἄμεσον ἤ ἔμμεσον σχέσιν ὁ Καρατζαφέρης μέ τούς σχεδιασμούς τοῦ Soros; Καί ποιά;
Θά μποροῦσε κάποιος νά μᾶς ἀπαντήσῃ ὑπευθύνως;
Ἤ μήπως αὐτές οἱ διαπιστώσεις μου, ποὺ ἀνέφερα παραπάνω, εἶναι ψευδεῖς;

Θά μάθουμε ἄρα γέ ποτέ; Καί πόσην ἀπό τήν ἀλήθεια θά ἀντέξουμε; Ἔ;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐγὼ ἕνα ἔχω ἀντιληφθεῖ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν ἐδῶ καὶ τρία-τέσσερα χρόνια στὴν Πατρίδα μας.
Ὁ θάνατός μας, ἡ ζωή τους.

φωτογραφίες καὶ ἀπεικονίσεις ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

http://filonoi.gr/2014/06/06/f-exei-sxeseis-o-karatzaferhs-me-ton-soros/