ΤΟ ΚΚΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ!


ΤΟ ΚΚΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΤΟ ΚΚΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΤΟ ΚΚΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ!

20 Ὀκτωβρίου 2011!!!
Γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμασε…
Ἐν τάξει;

Μά τί λέτε;
Σοβαρολογεῖτε; Εἶναι ποτέ δυνατόν τό κομμουνιστικόν κίνημα νά ἀπαγορεύῃ τήν ἔννοια τοῦ πατριωτισμοῦ;
Μά γιά αὐτό ΟΛΟΙ οἱ ἀριστεροί φίλοι μου ἀκοῦν γιά ΚΚΕ καί …τρέχουν;
Μήπως ξέρουν κάτι περισσότερο; Μήπως γνωρίζουν καί λεπτομέρειες πού ἐμεῖς ἀγνοοῦμε;

Μπᾶ…
Ἰδέα μου εἶναι…
Ἀποκλείεται…
Αὐτὰ τὰ πιντιὰ μόνον ἕναν πατέρα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πατερούλη ἔχουν: τὸν παγκόσμιο σιωνισμό!!!
Ἐντολὲς αὐτοῦ τοῦ πατερούλη τους ἐκτελοῦσαν ὅταν ἔκλειναν τὸν δρόμο πρὸς τὴν βουλὴ καὶ στρέφονταν κατὰ ὅλων τῶν Ἑλλήνων…
Ἐντολὲς αὐτοῦ τοῦ πατερούλη ἐκτελοῦν ὅλο αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ φρενάρουν ἤ μειώνουν τὶς ἐντάσεις, ἀπαγορεύοντας οὐσιαστικῶς τὶς ἀπεργίες, ἐφ΄ ὅσον ἐὰν ἤθελαν, πράγματι, μὲ μίαν ἀπεργία διαρκείας θὰ εἶχαν φύγῃ ὅλοι οἱ κυβερνῶντες ἀδιάβαστοι…

Ἀλλὰ τὶ λέω…
Μόνον αὐτοί εἶναι; Τό τΣΥΡΙΖΑ τά ἴδια δέν κάνει; Τό μΠατΣοΚ; Ἠ ΝουΔουΛάρα;
Ἄν τέ… ἄς μὴν ἀσχοληθῶ καὶ σήμερα μὲ τὰ σκουπίδια…
Ἄς κρατήσουμε μόνον τὴν ἐπιβεβαίωσιν τοῦ Ζουγανέλη, ποὺ τελικῶς ἁπλῶς κι αὐτός, ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι, μᾶς ὑποδεικνύουν πὼς γιὰ νὰ κερδίσουμε τὴν Πατρίδα μας ὀφείλουμε νὰ ἀπεξαρτηθοῦμε ἀπὸ συνήθειες ἐτῶν, νὰ ἀποκοποῦμε ἀπὸ κόμματα καὶ μηχανισμοὺς καὶ νὰ σταθοῦμε γερὰ στὰ πόδια μας ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ!!!

Φιλονόη