ΣΥΡΙΖΑ: ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


ΣΥΡΙΖΑ: ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ