Έσφαζαν οι περιούσιοι Έλληνες Χριστιανούς της Νάουσας Ημαθίας και Χιώτες;


Έσφαζαν οι περιούσιοι Έλληνες Χριστιανούς της Νάουσας Ημαθίας και Χιώτες;

Έσφαζαν οι περιούσιοι Έλληνες Χριστιανούς της Νάουσας Ημαθίας και Χιώτες;

Το περίεργο είναι το πως αφαιρέθηκαν όλες οι αναφορές σε περιούσιους και Rothschild από τα σχολικά βιβλία. … δείγμα του μεγάλου «σεβασμού» που έχαιραν οι περιούσιοι …λόγω του ότι κρατούσαν τις κυβερνήσεις από τα «μπαλάκια» …

Έσφαζαν οι περιούσιοι Έλληνες Χριστιανούς της Νάουσας Ημαθίας και Χιώτες;Έσφαζαν οι περιούσιοι Έλληνες Χριστιανούς της Νάουσας Ημαθίας και Χιώτες; 2Έσφαζαν οι περιούσιοι Έλληνες Χριστιανούς της Νάουσας Ημαθίας και Χιώτες; 3

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/9/5/5/metadata-01-0000553.tkl

Έσφαζαν οι περιούσιοι Έλληνες Χριστιανούς της Νάουσας Ημαθίας και Χιώτες; 5

Έσφαζαν οι περιούσιοι Έλληνες Χριστιανούς της Νάουσας Ημαθίας και Χιώτες; 7

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/3/3/metadata-212-0000148.tkl