Βεβηλώνουν Χριστιανικούς Ναούς, ο ΣΥΡΙΖΑ σιωπά. Βεβηλώνεται συναγωγή, ξεχειλίζει από οργή.


Βεβηλώνουν Χριστιανικούς Ναούς, ο ΣΥΡΙΖΑ σιωπά. Βεβηλώνεται συναγωγή, ξεχειλίζει από οργή.


Βεβηλώνουν Χριστιανικούς Ναούς, ο ΣΥΡΙΖΑ σιωπά. Βεβηλώνεται συναγωγή, ξεχειλίζει από οργή.3

Βεβηλώνουν Χριστιανικούς Ναούς, ο ΣΥΡΙΖΑ σιωπά. Βεβηλώνεται συναγωγή, ξεχειλίζει από οργή.

Όταν βεβηλώνουν Χριστιανικούς Ναούς οι πράκτορες της Μοσάντ…ο ΣΥΡΙΖΑ σιωπά.
Είναι άθεοι…Δεν γίνεται να υπερασπίζονται τους θρησκευόμενους

Όταν βεβηλώνεται όμως μία συναγωγή, ίσως και σκόπιμα από αυτούς που επιδιώκουν περισσότερα μέτρα ασφαλείας για τους περιούσιους τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχειλίζει από οργή. Είναι άθεοι αλλά γίνεται να
υπερασπίζονται μέχρι θανάτου τη θρησκεία του Λένιν,του Τρότσκυ, του Μαρξ,της Λούξεμπουργκ, του Σβερντλόφ και των Rothschild φυσικά.

Βεβηλώνουν Χριστιανικούς Ναούς, ο ΣΥΡΙΖΑ σιωπά. Βεβηλώνεται συναγωγή, ξεχειλίζει από οργή.Βεβηλώνουν Χριστιανικούς Ναούς, ο ΣΥΡΙΖΑ σιωπά. Βεβηλώνεται συναγωγή, ξεχειλίζει από οργή.2