Γιγάντια Μενορά για την εβραϊκή εορτή της Χανουκά έξω από τον Λευκό Οίκο


Γιγάντια Μενορά για την εβραϊκή εορτή της Χανουκά έξω από τον Λευκό Οίκο

Γιγάντια Μενορά για την εβραϊκή εορτή της Χανουκά έξω από τον Λευκό Οίκο

Γιγάντια Μενορά για την εβραϊκή εορτή της Χανουκά έξω από τον Λευκό Οίκο