Λένιν 1918, πρώτος χρόνος μπολσεβίκικης επαναστάσεως: Είσαι αντισημίτης; Ποινή ΘΑΝΑΤΟΣ


Λένιν 1918, πρώτος χρόνος μπολσεβίκικης επαναστάσεως: Είσαι αντισημίτης; Ποινή ΘΑΝΑΤΟΣ
ΠΗΓΗ

Ἕναν χρόνον μετά τήν ἐπικράτησιν τῶν μπολσεβίκων,ὁ ἀντισημιτισμός στήν Ῥωσσία,εἶχε πάρῃ τρομακτικές ( γιά τούς ἑβραίους) διαστάσεις. Οἱ ῥῶσσοι ἔβλεπαν πλέον ξεκάθαρα ποιοί ἦσαν αὐτοί πού σχεδίασαν τήν …ἐπανάστασιν καί πώς καρπώνονταν τίς διάφορες ἐξουσίες. Ὁ Λένιν γιά νά μπορέσῃ νά βάλῃ ἕνα φρένο σ’αὐτό,ἔφτιαξε νόμον μέ τόν ὁποῖον ὁ ἐκφέρων ἀντισημιτικές ἀπόψεις καταδικαζόταν σέ θάνατο !

Λένιν 1918, πρώτος χρόνος μπολσεβίκικης επαναστάσεως: Είσαι αντισημίτης; Ποινή ΘΑΝΑΤΟΣ2

(1)Σόβναρκομ : Τό Συμβούλιον τῶν ἐπιτετραμμένων τοῦ λαοῦ

Ἀπό τό βιβλίον : Ἑβραῖοι καί κομμουνισμός ,Σίτσα Καραϊσκάκη- Χέρμαν Φέστ

Υ.Γ. Τό φαντάζεστε οἱ κατσαπλιάδες πού μᾶς ἐξουσιἀζουν νά νομοθετήσουν ἀναλόγως; Ἀπό αὐτά τά κατάλοιπα τοῦ Λένιν καί τοῦ Στάλιν ὅλα εἶναι πιθανά ! Ἄλλως τε θά ἔχουν καί τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν τῶν συνοδοιπόρων τους στήν βο(υ)λή,ἀφοῦ ἀπό μίαν ῥάτσαν εἶναι ὅλοι (πλήν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς πού τόλμησε καί μίλησε γιά τά Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών,ἐντός Κοινοβουλίου καί εἴδατε τί ἔπαθε καί τί παθαίνει ἀκόμη…) !