Τα κουμμούνια του ΚΚΕ ομολογούν ( εκ νέου) το άσβεστο ΜΙΣΟΣ τους για την Ελλάδα !


Τα κουμμούνια του ΚΚΕ ομολογούν ( εκ νέου) το άσβεστο ΜΙΣΟΣ τους για την Ελλάδα !Τα κουμμούνια του ΚΚΕ ομολογούν ( εκ νέου) το άσβεστο ΜΙΣΟΣ τους για την Ελλάδα !
ΠΗΓΗ
Τάγματα ἐφόδου,τάνκς.ὅπλα,πυρομαχικά,ρουκέτες,μπαζούκας ἕως καί ἀτομικές βόμβες ἔψαχναν νά βροῦν σέ ὁπλοστάσια πού εἶχε σπαρμένα σ’ὅλην τήν ἐπικράτεια,ἡ Χρυσῆ Αὐγή,γιά τήν ἀνάγκη πραξικοπήματος καί κατάληψιν τῆς ἐξουσίας,ΕΛΕΓΑΝ… Καί ἀκόμη ψάχνουν καί θά ψάχνουν συνεχῶς ! Ὅμως…

Ὅμως τό ΚΚΕ τούς τό εἶπε εὐθέως καί εὐθαρσῶς : Δέν πάψαμε ΠΟΤΕ νά …ἀγωνιζόμεθα γιά τήν ΒΙΑΙΗ κατάληψιν τῆς ἐξουσίας. Τό ἐπικύρωσαν καί στό τελευταῖον τους συνέδριο,τά κουμμούνια :

Στο Πρόγραμμά μας προσδιορίζουμε τη γραμμή πάλης με συγκεκριμένο τρόπο: «Σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας, είτε σε αμυντικό είτε σε επιθετικό πόλεμο, το Κόμμα πρέπει να ηγηθεί της αυτοτελούς οργάνωσης της εργατικής – λαϊκής πάλης, με όλες τις μορφές, ώστε να οδηγήσει σε ολοκληρωτική ήττα της αστικής τάξης, εγχώριας και ξένης ως εισβολέα, έμπρακτα να συνδεθεί με την κατάκτηση της εξουσίας. Με την πρωτοβουλία και καθοδήγηση του Κόμματος να συγκροτηθεί εργατικό – λαϊκό μέτωπο με όλες τις μορφές δράσης. Με σύνθημα: Ο λαός να δώσει την ελευθερία και τη διέξοδο από το καπιταλιστικό σύστημα που, όσο κυριαρχεί, φέρνει τον πόλεμο και την ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο»

Στό πρόγραμμά τους,βρίσκεται σέ γραμμή προτεραιότητος ἡ αὐτοτελής ὁργάνωσις πού θά παλέψῃ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ γιά τήν κατάκτησιν τῆς ἐξουσίας !

Καί τό χειρώτερο ὅλων,ἡ κατάλληλος στιγμή γι’αὐτούς εἶναι ὅταν ἡ χώρα θά βρεθῆ σέ ἐμπόλεμον κατάστασιν ! ! !

Καταλάβατε;

Δῆλα δή,λένε τά κουμμούνια,μόλις ἡ Ἑλλάς ἔρθει σέ πόλεμο,εἶτε ἀμυντικό εἶτε ἐπιθετικό,αὐτοί θά πάρουν τά ὅπλα καί θά ξεκινήσουν ἐσωτερικό πόλεμο ! Μέ ὅλες τίς μορφές ἤτοι : Δέν θά μείνῃ Ἕλληνας γιά Ἕλληνας !

Γι’αὐτούς τίποτε δέν τελείωσε τό ’49. Ὁ σκοπός τους παραμένει ἴδιος καί ἀπαράλλαχτος : ὁ ἀφανισμός τῶν Ἑλλήνων.

Πόσους ἔλεγε ὁ Κλάρας ( Βελουχιώτης) πώς θά ἄφηνε; Τρία ἑκατομμύρια ( Ἑπτάμισυ ἑκατομμύρια Ἕλληνες εἶναι,τρία νά μείνουν πολύ τους…). Σήμερα αὐτοί δέν θά ἀφήσουν ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ !

Τό περίεργον πάντως εἶναι πώς δέν ἱδρώνει τό αὐτί κανενός Εἰσαγγελέως ! Κανἐνας δέν φαίνεται νά ἐνοχλεῖται ἤ νά βλέπῃ τόν κίνδυνον πού ἀποτελοῦν γιά τήν χώραν,τά ὄντα αὐτά !

Καί ὅλα αὐτά ἐπισήμως ! Καί μέ ἀκροατές ὅλα τά ΚΑΘΙΚΙΑ τοῦ συνταγματικοῦ τόξου ! Πρᾶγμα πού σημαίνει πώς ΣΥΝΕΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ !

Καί μήν μοῦ πεῖ κανείς, ἔ, σιγά μωρέ τό 4,5% τί νά κάνει, διότι ἔχουμε πάρα,μά πάρα πολλές φορές γράψει πώς τά κουμμούνια ἔχουν εἰσβάλει ΠΑΝΤΟΥ ! Σ’ὅλες τίς θέσεις ὅποιας ἐξουσίας ἀπό τήν πλέον ἁπλῆ ἕως τήν πλέον σύνθετη. Τό 4,5% εἶναι ἡ στάχτη στά μάτια τῶν ἀδαῶν καί ἠλιθίων γιά νά κοιμοῦνται τόν ὕπνον τοῦ ..δικαίου-βλακός…

Μά καλά,αὐτός ὁ τόπος τί σόϊ κατάρα κουβαλᾶ,δέν ἔχω ἀκόμη καταλάβη ! Μᾶλλον, ἡ βλακεία (γιά νά μήν πῶ τίποτα χειρώτερο),πού δέρνει αὐτόν τόν λαό,πρέπει νά ἔχει τίς ῥίζες της στόν γεννετικό του κώδικα,δέν ἐξηγεῖτε ἀλλιῶς…