Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΘΣΙΛΝΤ ΣΠΟΝΣΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ! ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ!


Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΘΣΙΛΝΤ ΣΠΟΝΣΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ! ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ!

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΘΣΙΛΝΤ ΣΠΟΝΣΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ! ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ!

Το σύστημα τρελαίνεται για «δημοκρατία» γιατί ξέρει να την μαγειρεύει καλά.

Κατεβάζει περισσότερους υποψηφίους…με διαφορετική ρητορική, προκειμένου να τραβήξει ο καθένας συγκεκριμένη πελατεία … και όσοι από τους υποψήφιους χάσουν τη δυνατότητα εκλογής …δίνουν γραμμή στους οπαδούς τους να κατευθυνθούν και να ψηφίσουν τους αγαπημένους των επικυρίαρχων.

Ο Μacron , για τον οποίον συνωμοτεί το Σύμπαν…κοίτα να δεις σύμπτωση…όταν δεν δούλευε στο Υπουργείο οικονομικών …δούλευε για τους Rotshchild.