Αν κινδυνεύσει η ακεραιότητά του μικρού Ισραήλ, θα προκληθεί Παγκόσμιος Πόλεμος με εντολή των γνωστών αφεντικών.


Αν κινδυνεύσει η ακεραιότητά του μικρού Ισραήλ, θα προκληθεί Παγκόσμιος Πόλεμος με εντολή των γνωστών αφεντικών.

Στην Ελλάδα μας έχουν φορτώσει με 36.000 δολάρια χρέος κατ’ άτομο. Κι όταν μία χώρα χρωστάει … τον έλεγχό της χώρας αυτής έχουν οι δανειστές…οι τοκογλύφοι δηλαδή.

Αν κινδυνεύσει η ακεραιότητά του μικρού Ισραήλ, θα προκληθεί Παγκόσμιος Πόλεμος με εντολή των γνωστών αφεντικών.

Στις ΗΠΑ το κατά κεφαλή χρέος είναι σχεδόν διπλάσιο. 63.000 δολάρια κατ΄ άτομο.

Αν κινδυνεύσει η ακεραιότητά του μικρού Ισραήλ, θα προκληθεί Παγκόσμιος Πόλεμος με εντολή των γνωστών αφεντικών.220 Τρισεκατομμύρια δολάρια χρωστάει η Αμερική … και επειδή το Ισραήλ είναι δημιούργημα των τοκογλύφων … η Αμερική … φυσικά θα το προσκυνά και θα το προστατεύει για λογαριασμό των τοκογλύφων σαν να είναι Αμερικανικό έδαφος.

Όσο μικρό και να είναι το Ισραήλ … όταν έχει στη διάθεσή του την Αμερικανική Πολεμική Μηχανή και τη στήριξη των χωρών της Ευρώπης … αν κινδυνεύσει η ακεραιότητά του … θα προκληθεί Παγκόσμιος Πόλεμος…με εντολή των γνωστών αφεντικών. Αν κινδυνεύσει η ακεραιότητά του μικρού Ισραήλ, θα προκληθεί Παγκόσμιος Πόλεμος με εντολή των γνωστών αφεντικών.4Αν κινδυνεύσει η ακεραιότητά του μικρού Ισραήλ, θα προκληθεί Παγκόσμιος Πόλεμος με εντολή των γνωστών αφεντικών.5