Η αναρχο-επαναστατική κυβέρνηση κάνει προσλήψεις στην ΕΥΠ-CIA μοριοδοτώντας γνώσεις “Μακεδονικής” γλώσσας. 


Η αναρχο-επαναστατική κυβέρνηση κάνει προσλήψεις στην ΕΥΠ-CIA μoριοδοτώντας γνώσεις "Μακεδονικής" γλώσσας. 7Η αναρχο-επαναστατική κυβέρνηση κάνει προσλήψεις στην ΕΥΠ-CIA μοριοδοτώντας γνώσεις “Μακεδονικής” γλώσσας.

Η αναρχο-επαναστατική κυβέρνηση κάνει προσλήψεις στην ΕΥΠ-CIA μoριοδοτώντας γνώσεις “Μακεδονικής” γλώσσας. 
Οι πράκτορες του Soros, έχοντας κάνει μαθήματα στα κρυφά σχολειά της Μοσάντ …μπορούν πλέον να μπουν και επίσημα στο Δημόσιο να τους πληρώνουμε τίμια λεφτά …κι όχι μόνο μαύρα από τα μυστικά κονδύλια του ΥΠΕΞ. 

Στην Ουκρανία υποχρέωσαν το κράτος να προσλάβει στα σώματα ασφαλείας τους ξένους μισθοφόρους που παρίσταναν τους “εξεγερμένους Ουκρανούς”.

Στην Ελλάδα θα προσλάβουν αυτούς που παρίσταναν τους “καταπιεσμένους Μακεδόνες” ώστε να δίνουν απευθείας αναφορά στη Μοσάντ και τη CIA. 
Αυτοί που δούλεψαν για τη Νέα Τάξη πάντα ανταμείβονται …με τα ΔΙΚΑ ΜΑΣ λεφτά.

Η κυβέρνηση κάνει 302 προσλήψεις στην ΕΥΠ και ζητάει να γνωρίζουν τη «μακεδονική» γλώσσα

ΠΗΓΗ

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε 302 προσλήψεις στην ΕΥΠ (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών) και ένα από τα κριτήρια είναι η γνώση της «μακεδονικής» γλώσσας.

Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2019 και αριθμό φύλλου 4 αναφέρεται «Προκήρυξη πλήρωσης με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών».

Ανάμεσα στις μοριοδοτούμενες ξένες γλώσσες για τους υποψηφίους είναι και η «μακεδονική» (νοτιοσλαβική) γλώσσα, όπως αναφέρει το ΦΕΚ. Αφορά τις πενήντα έξι ( 56) θέσεις του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών.

Η αναρχο-επαναστατική κυβέρνηση κάνει προσλήψεις στην ΕΥΠ-CIA μoριοδοτώντας γνώσεις "Μακεδονικής" γλώσσας. 

Μετά την υπογραφή και την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, αν και η κυβέρνηση υποστήριζε πως η ελληνική πλευρά δεν αναγνωρίζει «μακεδονική» γλώσσα στα Σκόπια, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού αναγράφεται στο ΦΕΚ (σελίδα 5).

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στον News247 για τις προσλήψεις στην ΕΥΠ με προσόν τη γνώση της «μακεδονικής (νοτιοσλαβικής) γλώσσας» ανέφερε ότι αυτόν τον όρο προβλέπει η συμφωνία των Πρεσπών και αυτός θα χρησιμοποιείται.

Το ΦΕΚ για τις προσλήψεις στην ΕΥΠ: