Στην δημοκρατία νόμοι επιτρέπουν πειράματα σε ζώα, εκτελέσεις πολιτών σε ξένο έδαφος χωρίς δίκη όπως επέτρεπαν το δουλεμπόριο!


Στην δημοκρατία νόμοι επιτρέπουν πειράματα σε ζώα, εκτελέσεις πολιτών σε ξένο έδαφος χωρίς δίκη όπως επέτρεπαν το δουλεμπόριο!

Νόμος επέτρεπε το δουλεμπόριο και νόμος επιτρέπει τα πειράματα σε ζώα . Αν γινόταν σχετικό δημοψήφισμα … πόσοι άνθρωποι θα τα ενέκριναν ; Σχεδόν κανείς.

Κι όμως τεράστια συμφέροντα διέφθειραν κι υπαγόρευσαν στους πολιτικούς τους κατάλληλους νόμους ώστε να βασανίζουν νόμιμα τα ζώα.

Στην δημοκρατία νόμοι επιτρέπουν πειράματα σε ζώα, εκτελέσεις πολιτών σε ξένο έδαφος χωρίς δίκη όπως επέτρεπαν το δουλεμπόριο!

Στην δημοκρατία νόμοι επιτρέπουν πειράματα σε ζώα, εκτελέσεις πολιτών σε ξένο έδαφος χωρίς δίκη όπως επέτρεπαν το δουλεμπόριο!4Mε νόμο μπορούν να βασανίζουν ακόμα και ανθρώπους, μπορούν να κάνουν πειράματα με ανθρώπους και να τους επιβάλλουν τη θανατική ποινή ενώ με νόμο μπορούν να εκτελούν πολίτες σε ξένο έδαφος χωρίς δίκη.

Όλα αυτά από τους προοδευμένους συμμάχους μας…και κάτι δημοκράτες σαν τον Obama.

Στην δημοκρατία νόμοι επιτρέπουν πειράματα σε ζώα, εκτελέσεις πολιτών σε ξένο έδαφος χωρίς δίκη όπως επέτρεπαν το δουλεμπόριο!8Στην δημοκρατία νόμοι επιτρέπουν πειράματα σε ζώα, εκτελέσεις πολιτών σε ξένο έδαφος χωρίς δίκη όπως επέτρεπαν το δουλεμπόριο!9Στην δημοκρατία νόμοι επιτρέπουν πειράματα σε ζώα, εκτελέσεις πολιτών σε ξένο έδαφος χωρίς δίκη όπως επέτρεπαν το δουλεμπόριο!00