Με «βιομετρική κάρτα» στα κτίρια υψίστης ασφαλείας


Με «βιομετρική κάρτα» στα κτίρια υψίστης ασφαλείας

Με «βιομετρική κάρτα» στα κτίρια υψίστης ασφαλείας

Με «βιομετρική κάρτα» στα κτίρια υψίστης ασφαλείας

Νέα μέθοδος ταυτοποίησης με βιομετρικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, τα οποία θα είναι αποθηκευμένα σ’ ένα είδος κάρτας, ειδικά για όσους έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας, εξετάζεται με τη συμμετοχή του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το ΕΣΠΑ, ενώ η «βιομετρική κάρτα» θα χρησιμοποιείται, εφόσον εγκριθεί, ως εναλλακτική ή συμπληρωματική των ήδη υφιστάμενων βιομετρικών πρακτικών, όπως είναι π.χ. η δακτυλοσκόπηση, η ιριδοσκόπηση και η γεωμετρία προσώπου.

Έπειτα από σχετικό ερώτημα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έδωσε την άδεια για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων σχετικά με τη δημιουργία «βιομετρικής κάρτας» στην οποία θα καταγράφονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου και θα χρησιμοποιείται μελλοντικά ως «ηλεκτρονική ταυτότητα».

Η «βιομετρική κάρτα», η οποία θα επέχει θέση «ηλεκτρονικής υπογραφής», θα στηρίζεται στον συνδυασμό βιομετρικών δεδομένων που εξάγονται μέσω πολλαπλών φυσικών χαρακτηριστικών του ατόμου, όπως για παράδειγμα μορφασμοί, γκριμάτσες προσώπου, τρόπος βαδίσματος, καθώς και φυσικά ή άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εξωτερική του εμφάνιση (ύψος, βάρος, χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών, μουστάκι, γυαλιά κ.λπ.).

Η παραπάνω μέθοδος εξετάζεται πειραματικά ως εναλλακτική ή συμπληρωματική των βιομετρικών πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται για την αποδοτικότερη και ακριβέστερη εξαγωγή και χρήση βιομετρικών δεδομένων ιδίως σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας.

Οι «βιομετρικές υπογραφές» θα αποθηκεύονται, αφού πρώτα κρυπτογραφηθούν, σε ηλεκτρονικές κάρτες, καθώς και σε βάση δεδομένων, μαζί με τα κωδικοποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης των συμμετεχόντων.

Πιλοτική εφαρμογή

Η λειτουργία των δύο πιλοτικών εφαρμογών για τις οποίες έδωσε την έγκρισή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα γίνει με σκοπό τη δοκιμή της πειραματικής μεθόδου προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν προβλήματα ή σφάλματα κατά τη χρήση της.

Οι πειραματικές δοκιμές θα γίνουν σε ειδικούς χώρους και τα προσωπικά στοιχεία όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα διατηρούνται μόνο για δέκα ημέρες και μετά θα καταστρέφονται.

Η Αρχή επέτρεψε την εφαρμογή του πειραματικού προγράμματος υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως είναι η δημιουργία σχεδίου για το απόρρητο και την ασφάλεια επεξεργασίας των δεδομένων,που θα εγκριθεί προηγουμένως από την Αρχή.

kathimerini