Ο Μεταξάς έκανε την Ελλάδα προτεκτοράτο της Αγγλίας και την έθεσε υπό την προστασία της Τουρκίας!!!


Ο Μεταξάς έκανε την Ελλάδα προτεκτοράτο της Αγγλίας και την έθεσε υπό την προστασία της Τουρκίας!!!66Ο Μεταξάς έκανε την Ελλάδα προτεκτοράτο της Αγγλίας και την έθεσε υπό την προστασία της Τουρκίας!!!
ΓΡΑΦΕΙ Ο J. R.

Άρθρο εφημερίδας με ημερομηνία 27ΦΕΒ1941 όταν ο Μεταξάς εκτός του ότι έκανε την Ελλάδα προτεκτοράτο της Αγγλίας έθεσε αυτήν και υπό την προστασία της Τουρκίας!!! Όπως διαβάζουμε στο άρθρο η Ελλάδα αποτελεί ζώνη ασφαλείας της Τουρκίας και να μην φοβόμαστε γιατί η καλή Τουρκία θα μας προστατέψει!!!

Πρόκειται για το Αγγλικής εμπνεύσεως σχέδιο της Βαλκανικής συνεργασίας όπου η Αγγλία έδωσε εγγυήσεις για την ασφάλεια των Βαλκανίων καί έθεσε την Τουρκία προστάτιδα δύναμη των Βαλκανίων δίνοντας της το δικαίωμα να επέμβει στα Βαλκάνια για την προστασία τους ( σας θυμίζει μήπως κάτι αυτό;;)

Το ολοκληρωμένο σχέδιο περιελάμβανε την δημιουργία της Βαλκανικής στρατιάς δυνάμεως 100 μεραρχιών με πυρήνα το αποβατικό Αγγλογαλλικό σώμα της Θεσσαλονίκης και με συμμετοχή της Ελλάδος. Σκοπός της στρατιάς η Επίθεση στο μαλακό υπογάστριο της Γερμανίας την Αυστρία.

Το σχέδιο αυτό ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον 1,5 χρόνια πριν την επίθεση της Ιταλίας στην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό θα αποκαλυφθεί από τους Γερμανούς κατά την προέλαση των Γερμανών στην Γαλλία και την σύλληψη των εγγράφων του Γαλλικού Γενικού επιτελείου στο χωριό La charite.

Η αποκάλυψη αυτού του σχεδίου μαζί με τις προκλήσεις της Ελλάδος δίνοντας διευκολύνσεις στους Άγγλους θα δώσει αργότερα στην Ιταλία το νομικό έρεισμα για την εισβολή στην Ελλάδα. Σημειωτέων ότι τον ίδιο καιρό οι Τούρκοι παζάρευαν τα Δωδεκάνησα με τους Αγγλογάλλους για την συμμετοχή τους στο σχέδιο!!

Ο Μεταξάς έκανε την Ελλάδα προτεκτοράτο της Αγγλίας και την έθεσε υπό την προστασία της Τουρκίας!!!Ο Μεταξάς έκανε την Ελλάδα προτεκτοράτο της Αγγλίας και την έθεσε υπό την προστασία της Τουρκίας!!!2

Ο Μεταξάς έκανε την Ελλάδα προτεκτοράτο της Αγγλίας και την έθεσε υπό την προστασία της Τουρκίας!!!5